Noví zákazníci 777 364 510

Stáhněte si Andreje

Menu

Zpět na blog

Kategorie blogu

Dva měsíce EET: 3,5 tisíce kontrol a 120 milionů účtenek

Kristýna

Na tři a půl tisíce kontrol provedly celní a finanční orgány během prvních dvou měsíců od spuštění elektronické evidence tržeb. V průměru to bylo více než padesát kontrol denně, přičemž dvě z nich proběhly přímo na Letišti Václava Havla v Praze.

Ve více než čtyřech stech podnicích bylo odhaleno porušení zákona, většinou v podobě nevystavené účtenky. Mezi časté problémy patřilo také nezaslání informací o platbě do systému či porušení oznamovací povinnosti o způsobu evidování tržeb. Ve většině případů ale kontroloři nenašli žádný problém.  „Dosavadní šetření v terénu celkově prokázala, že drtivá většina podnikatelů se na evidenci tržeb připravila,“ pochvaloval si ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Podle údajů z poloviny ledna už stihli podnikatelé vydat téměř 120 milionů účtenek.

Podnikatelé, kteří berou zákon o evidenci tržeb na lehkou váhu, se vystavují až půlmilionové pokutě, dočasnému uzavření podniku či pozastavení výkonu činnosti.

Podle údajů z poloviny ledna se do systému zapojilo přes 43 tisíc poplatníků, kteří stihli vydat téměř 120 milionů účtenek. Ministr financí Andrej Babiš si fungování elektronické evidence pochvaluje. „Od náběhu EET došlo ke stoprocentnímu nárůstu tržeb, tedy na dvojnásobek oproti loňskému roku, a stoprocentnímu nárůstu registrací k DPH z důvodu překročení limitu obratu. To jednoznačně vyvrací argument našich kritiků, že je EET pro podnikatele likvidační, a potvrzuje, že se jedná o zásadní krok k narovnání podnikatelského prostředí,“ uvedl Babiš.

Od 1. března 2017 se do EET zapojí i velko a maloobchody. Podnikatelé, kterých se elektronická evidence nově týká, by si měli zavčasu zažádat o autentizační údaje. Ministerstvo financí vyzývá živnostníky, aby si je vyzvedli co nejdříve. „Znovu apeluji na všechny podnikatele, aby přípravu neodkládali na poslední chvíli,“ zdůraznila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Autentizační údaje je možné získat elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na územních pracovištích finančního úřadu.